O nás

 

 

Obecní knihovna Střítež nad Bečvou je základní knihovna s evidenčním číslem 0846/2002, která je součástí systému knihoven České republiky a podle zákona č. 257/2001 (knihovní zákon) vykonává informační, kulturní a vzdělávací činnosti.

Obecní knihovna Střítež nad Bečvou se nachází v centru obce vedle obchodu Jednota a je umístěna v přízemí budovy Obecního úřadu, kde jí patří tři nevelké místnosti s celkovou rozlohou 47 m2.

Zřizovatelem obecní knihovny je od 1. ledna 1997 obec Střítež nad Bečvou. Ta má uzavřenou smlouvu se střediskovou Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm, která poskytuje obecní knihovně

  • metodickou pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondù

  •  

    zpracování statistiky o činnosti obecní knihovny

  • pomoc při zpracování a distribuci knihovních fondù pořízených z prostředkù obce

  • základní servis informačních a komunikačních technologií

  • besedy pro mateřskou školku

Obecní knihovna nabízí svým obyvatelům knihovní fond s téměř 6 000 svazky, odebírá několik druhů časopisù (Čtyřlístek, Čtyřlístek speciál, Vlasta, Květy, Praktická žena, Simpsonovi - Bart Simpson ), součástí fondu jsou také společenské deskové hry od společnosti Albi, které jsou půjčovány na základě vratné kauce 200,- Kč. Nepostradatelnou službou je také služba donášková, kterou využívají především starší lidé. Velmi oblíbenou službou je meziknihovní výpůjční služba, kdy je čtenářům zajištěna požadoaná kniha buď z knihoven okresu, nebo z dalších knihoven České republiky. Služba je zpoplatněna (viz Ceník).

Obohacením stálého fondu knihovny je služba výměnných souborů knih - červeného (jarního), modrého (podzimního) a žlutého (zimního). Knihy jsou knihovně půjčovány vždy na dobu jednoho roku.

Knihovna má k dispozici počítač s internetem, který je pro registrované čtenáře zdarma.