Statistiky

Statistika nuda je, říká se, ale není to pravda, ony totiž statistiky vždy a ve všem hovoří za vše:). Statistické údaje Obecní knihovny Střítež nad Bečvou z období mezi léty 1992 a 2013 jsou dostupné zde. 

Důležité je podotknout, že od roku 2010, kdy byl provoz knihovny zautomatizován a byly vytvořeny webové stránky knihovny, jsou v údajích Uživatelé zahrnuty i online návštěvy. Nelekněte se proto tak prudkého nárůstu za rok 2013:). Fyzické návštěvy jsou v závorce.

Na doplnění komentáře k vývoji statistických ukazatelů pracujeme, v brzké době údaje doplníme.