Služby a ceník

CENÍK SLUŽEB KNIHOVNY

ROČNÍ REGISTRAČNÍ POPLATEK

Roční registrační poplatek se platí ve chvíli, kdy se čtenář do knihovny přihlásí (a poté každý další rok) a platí 1 rok.

  • dospělí - 40,- Kč
  • děti do 15 let - 25,- Kč
  • důchodci - 25,- Kč
  • čtenáři starší 75 let zdarma

MEZIKNIHOVNÍ VÝPÙJČNÍ SLUŽBA (MVS)

  • kniha z knihoven okresu - 10,- Kč
  • knihy z ostatních knihoven ČR - 100,- Kč


 

TISK DOKUMENTÙ

1 A4 - 2,- Kč (tiskneme pouze černobíle)

 

 

 

SLUŽBY OBECNÍ KNIHOVNY

VÝPÙJČKY KNIH A JINÝCH DOKUMENTŮ

Primární funkcí a smyslem existence obecní knihovny je poskytování výpůjčních služeb. V naší knihovně je k dispozici téměř 6000 knih pro děti i dospělé čtenáře. Najdete zde beletrii i naučnou literaturu, odebíráme 7 titulů časopisů, nechybí ani zvukové dokumenty z výměnných cirkulčních souborů. 

REZERVACE KNIH

Pokud nechcete čekat, až se vámi preferovaný titul objeví v regále (tzn. chcete-li mít jistotu, že jakmile se kniha vrátí bude "vaše"), máte možnost si knihu zarezervovat. Rezervace provádí knihovnice.

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Pokud si čtenář bude chtít půjčit knihu, která není v knihovním fondu střítežské knihovny, je možno titul objednat z jiné knihovny - meziknihovní výpůjční služba (MVS). Tato služba je zpoplatněna - viz Ceník.

Objednání zajistí knihovnice. Termín dodání objednané knihy je různá, záleží na konkrétním titulu, výpůjční doba je 1 měsíc s možností prodloužení.

VÝMĚNNÉ CIRKULAČNÍ SOUBORY

V knihově je možnost vypůjčit si knihy ze tří výměnných souborù knih, které byly zakoupeny z prostředkù Zlínského kraje a jsou majetkem Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Výměnné soubory zůstávají čtenářùm k dispozici vždy na jeden rok. První soubor knih, tzv. jarní, s červeným proužkem, přiváží pracovnice Masarykovy knihovny ve Vsetíně v měsíci květnu. Druhý, podzimní, s modrým proužkem, přiváží v listopadu. V lednu 2014 byly cirkulařní soubory obohaceny o nový cirkulační soubor - zimní, s žlutým proužkem

PŮJČOVÁNÍ SPOLEČENSKÝCH DESKOVÝCH HER

Nově nabízíme pùjčování společenských her od společnosti Albi. Moderní deskové jsou populární volnočasovovou aktivitou, která se stává která umožňuje příjemně strávit čas s rodinou a přáteli a zároveň rozvíjí myšlení. Všechny hry se budou půjčovat na vratnou kauci 200,- Kč na základě podepsání výpùjčního protokolu, abychom zabránili případnému poškození a špatnému zacházení s hrami.

VEŘEJNÝ INTERNET ZDARMA

Máme k dispozici 1 počítačové místo, internetové připojení je v naší knihovně ZDARMA. 

TISK DOKUMENTÙ

Potøebujete si nìco vytisknout? Není problém. Ceník viz výše.

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA

V pøípadì zájmu obstaráme bezplatn+ tzv. donáškovou službu, vým+nu knih důchodcům či nemocným čtenářùm, pravidelně je budeme navštěvovat a vyměňovat vypůjčené knihy.